ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලට යළි ක්‍රිකට් වසන්තය

මීළග ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල 2022 වසරේදී පැවැත්වීමට නියමිත අතර එම ක්‍රීඩා උළෙලට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව යළි ඇතුළත් කිරීමට ආසියානු ඹලිම්පික් කමිටුව පසුගියදා තීරණය කළේය. ඒ බැංකොක් නුවරදී පැවති රැස්වීමකින් අනතුරුවය.

මීට පෙර 2010 සහ 2014 වසර වලදී පැවති ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල වලදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඇතුළත් කර තිබුනද අවසන් වරට පසුගිය වසරේ ඉන්දුනීසියාවේ පැවති ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඇතුළත් කර නොතිබුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here