ආදි මහානාම සය සාමාජික ක්‍රිකට් තරගාවලිය හා සැණකෙළිය ජූලි මස 7 වන දින (සී.සී.සී)ක්‍රීඩාංගනයේදී

    කොළඹ ආදි මහානාම ක්‍රිකට් සමාජය සංවිධානය කරන සැහැල්ලු පන්දු සය සාමාජික ක්‍රිකට් තරගාවලිය එළඹෙන ජූලි මස 7 වන දින උදෑසන 8 සිට සවස 6.00 දක්වා කොළඹ ක්‍රිකට් සමාජීය සමාජීය (සී.සී.සී)ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.අඛණ්ඩව තෙවන වරටත් උත්කර්ෂවත් ව සංවිධානය කරන මෙම තරඟාවලිය සඳහා ආදි ශිෂ්‍යයන් හට තම වයස් කාණ්ඩ යටතේ ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව සලසා දී ඇත .මෙවර මෙම තරගාවලියට සමාගාමීව එදිනට ආදි ශිෂ්‍යයන් හා ඔවුන්ගේ පවුල් වල සාමාජිකයන් සඳහා විනෝදාංශය ගෙන දෙන විශේෂාංග රැසක් එක්කර ඇති අතර ඒ අතර කුඩා ළමුන් සඳහා විශේෂාංග සමග Dj සහ පපරේ සංගීතය ආහාරපාන කුටි සහ තවත් අංග රැසක් ඇතුළත් කොට ඇත .ආදි සිසුන්ගේ සුහදත්වය වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් සෑම වසරකම ආදි මහානාම ක්‍රිකට් සමාජය මෙය සංවිධානය කරන අතර ඒ සඳහා සහභාගි වන ලෙස සියලු ආදි සිසුන්ට මෙයින් ආරාධනා කර සිටී. විමසීම් 0772962229(රුසිරු ද සිල්වා-සභාපති )

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here