අඛණ්ඩව 04 වන වරටත් රුසිරු ද සිල්වා කළුතර දිස්ත්‍රික් සභාපති වෙයි..

කළුතර දිස්ත්‍රික් ක්‍රිකට් විනිසුරුවන්ගේ සංගමය විසින් 29 වන වරටත් පවත්වනු ලැබූ මහාසභා රැස්වීමේදී මෙවරද 04 වන වරටත් අකණ්ඩව නිතරගයෙන්ම සභාපතිත්වයට ජේෂ්ඨ බැංකුකරුවකු හා  විනිසුරුවරයකු වන රුසිරු ද සිල්වා මහතා තේරී පත් විය. මෙය පනාරාම හෝටලයේදී උත්සවශ්‍රීයෙන් පවත්වන ලදී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here